Konditorajka

5 tekstów – auto­rem jest Kon­di­toraj­ka.

Pog­nałeś do przo­du,
a ja stoję w miejscu.
Cze­kam-może wrócisz....
Zby­teczne cze­kanie, bo za sobą spa­liłeś wszys­tkie mosty.


4 la­ta, które były moim życiem.... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 listopada 2010, 19:51

Zwykłym życiem się nacieszę,
Małym dom­kiem z ma­leńkim ogrodem.
Małą gro­madką ma­leńkich dzieci.
Zwykłym mężem i małą miłością,
Które dla mnie będą i tak naj­większym szczęściem 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 listopada 2010, 16:56

Bez­sensow­ne spos­trzeżenie dnia 8 listopada.

I na­dal nie ro­zumiem dlacze­go wo­lisz, by przy­tulało Cię jej piękne ciało, niż otu­lały mo­je traf­ne myśli. Prze­cież to ciało kiedyś stra­ci swą war­tość, a myśli po­zos­taną niez­mienione.
Za kil­ka lat znik­nie Twój zachwyt nią, znik­nie ra­zem z jej urodą.

Ale te­raz już wiem, że naj­cenniej­szym kruszcem jest plastik... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 listopada 2010, 00:09

Jeśli kiedyś jeszcze od­ważę się spoj­rzeć mężczyźnie w oczy, na pew­no nie będę zaglądać w ich głębię, bo boję się co mogłabym tam od­na­leźć... Niena­wiść do mnie, ob­rzydze­nie, al­bo co gor­sza- miłość.... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 listopada 2010, 00:41

Poz­bierałam z podłogi resztki swej god­ności. Każdą ok­ruszynę. Pos­kle­jałam wyrzu­tami su­mienia i za­winęłam w sza­ry pa­pierek poczu­cia włas­nej sa­mooce­ny...
Scho­wałam go tak głębo­ko... głębiej niż sięga głębia moich oczu. Scho­wałam go tak głębo­ko.... żebyś pat­rząc mi w oczy nig­dy go nie zna­lazł, a od­chodząc nie pok­ruszył znów je­go za­war­tości... al­bo nie uk­radł mi go na zawsze 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 listopada 2010, 22:53
Konditorajka

Kiedyś dowiem się kim jestem, czego pragnę, czego się boję i co kocham. Kiedyś się dowiem, ale będzie za późno by komukolwiek o tym powiedzieć....

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność